BIP Centrum Integracji Społecznej Bydgoszcz  www.cis.bydgoszcz.pl
 
Sprawozdania

 
Sprawozdanie finansowe za rok 2018


Bilans

Rachunek zysków i strat

Informacja dodatkowa

Zestawienie zmian w funduszu

 

wytworzył: Redakcja BIP - 2019.05.10
wprowadził: Administrator - 2019.05.10

 
Ostatnia aktualizacja: 2007.11.19