BIP Centrum Integracji Społecznej Bydgoszcz  www.cis.bydgoszcz.pl
 
Data Artykuł Modyfikacja
2007.12.08 Ogłoszenia
Ogłoszenie o naborze nr 5/07
Dodano: Ogłoszenie o naborze nr 5/07
2007.06.25 Ogłoszenia
Ogłoszenie o naborze nr 4/07
Dodano: Wynik naboru
2007.06.25 Ogłoszenia
Ogłoszenie o naborze nr 4/07
Dodano: Lista kandydatów
2007.06.06 Ogłoszenia
Ogłoszenie o naborze nr 4/07
Dodano: Ogłoszenie o naborze nr 4/07
2007.06.06 Ogłoszenia
Ogłoszenie o naborze nr 3/07
Dodano: Wynik naboru
2007.06.06 Ogłoszenia
Ogłoszenie o naborze nr 3/07
Dodano: Lista kandydatów
2007.05.24 Ogłoszenia
Ogłoszenie o naborze nr 3/07
Dodano: Ogłoszenie o naborze nr 3/07
2007.05.18 Ogłoszenia
Ogłoszenie o naborze nr 2/07
Dodano: Wynik naboru
2007.04.27 Ogłoszenia
Ogłoszenie o naborze nr 2/07
Dodano: Ogłoszenie o naborze nr 2/07
2007.04.27 Ogłoszenia
Ogłoszenie o naborze nr 1/07
Dodano: Wynik naboru
2007.04.02 Ogłoszenia
Ogłoszenie o naborze nr 1/07
Dodano: Ogłoszenie o naborze nr 1/07
2006.12.15 Zamówienia publiczne / Dostawy
Przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu komputerowego i oprogramowania.
Dodano: Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.
2006.12.07 Zamówienia publiczne / Dostawy
Przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu komputerowego i oprogramowania.
Dodano: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.
2006.11.27 Zamówienia publiczne / Dostawy
Przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu komputerowego i oprogramowania.
Dodano: Ogłoszenie o przetargu.
2006.11.17 Zamówienia publiczne / Dostawy
Postępowanie na dostawę mebli stanowiących wyposażenie pomieszczeń w siedzibie Centrum Integracji Społecznej w Bydgoszczy.
Dodano: Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.
2006.11.08 Zamówienia publiczne / Dostawy
Postępowanie na dostawę mebli stanowiących wyposażenie pomieszczeń w siedzibie Centrum Integracji Społecznej w Bydgoszczy.
Dodano: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.
2006.11.03 Zamówienia publiczne / Dostawy
Postępowanie na dostawę mebli stanowiących wyposażenie pomieszczeń w siedzibie Centrum Integracji Społecznej w Bydgoszczy.
Dodano: Pytania i odpowiedzi udzielone w trakcie postępowania.
2006.10.30 Zamówienia publiczne / Dostawy
Postępowanie na dostawę mebli stanowiących wyposażenie pomieszczeń w siedzibie Centrum Integracji Społecznej w Bydgoszczy.
Dodano: Informacja o postępowaniu.

Ostatnia aktualizacja: 2007.11.19