CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ imienia Jacka Kuronia

ul. Smoleńska 43, 85-871 Bydgoszcz, tel./fax 52 348 61 74

Samorządowy Zakład Budżetowy w Bydgoszczy

szukaj:

Tu jesteś: CIS Bydgoszcz » Przedmiot działalności

Przedmiot działalności

Centrum Integracji Społecznej im. Jacka Kuronia w Bydgoszczy prowadzi działalność w dwóch obszarach:
  1. Indywidualny Program Zatrudnienia Socjalnego,
  2. Program „Bezpieczna droga”.

Indywidualny Program Zatrudnienia Socjalnego

Indywidualny Program Zatrudnienia Socjalnego jest realizowany na podstawie przepisów ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym (Dz.U. 2003 Nr 122, poz. 1143 ze zm.) i stanowi formę odbywania zajęć w Centrum Integracji Społecznej im. Jacka Kuronia w Bydgoszczy w celu reintegracji zawodowej i społecznej osób uczestniczących w realizacji Indywidualnego Programu Zatrudnienia Socjalnego.

Reintegracji zawodowa obejmuje działania mające na celu odbudowanie i podtrzymanie u osoby uczestniczącej w zajęciach w centrum integracji społecznej i klubie integracji społecznej zdolności do samodzielnego świadczenia pracy na rynku pracy;

Reintegracji społeczna obejmuje działania, w tym również o charakterze samopomocowym, mające na celu odbudowanie i podtrzymanie u osoby uczestniczącej w zajęciach w centrum integracji społecznej, klubie integracji społecznej lub zatrudnionej u pracodawcy, umiejętności uczestniczenia w życiu społeczności lokalnej i pełnienia ról społecznych w miejscu pracy, zamieszkania lub pobytu.

Reintegracja zawodowa i społeczna odbywa się przez następujące usługi zapewniane przez Centrum Integracji Społecznej im. Jacka Kuronia w Bydgoszczy osobom realizującym Indywidualny Program Zatrudnienia Socjalnego:

  1. kształcenie umiejętności pozwalających na pełnienie ról społecznych i osiąganie pozycji społecznych dostępnych osobom niepodlegającym wykluczeniu społecznemu;
  2. nabywanie umiejętności zawodowych oraz przyuczenie do zawodu, przekwalifikowanie lub podwyższanie kwalifikacji zawodowych;
  3. naukę planowania życia i zaspokajania potrzeb własnym staraniem, zwłaszcza przez możliwość osiągnięcia własnych dochodów przez zatrudnienie lub działalność gospodarczą;
  4. uczenie umiejętności racjonalnego gospodarowania posiadanymi środkami pieniężnymi.

Program „Bezpieczna droga”

Program „Bezpieczna droga” jest zadaniem własnym gminy - miasta Bydgoszcz - realizowanym przez Centrum Integracji Społecznej im. Jacka Kuronia w Bydgoszczy.

Realizacja programu polega na zatrudnianiu i koordynowaniu pracy opiekunów dzieci i młodzieży wykonujących swoje obowiązki na przejściach dla pieszych zlokalizowanych w najbliższym otoczeniu bydgoskich szkół podstawowych.

Pracownik Centrum Integracji Społecznej im. Jacka Kuronia w Bydgoszczy w Bydgoszczy - opiekun dzieci i młodzieży na przejściu dla pieszych świadcząc pracę dba o bezpieczeństwo dzieci i młodzieży (klasy: I – VIII danej szkoły podstawowej) na ruchliwym, niebezpiecznym przejściu usytuowanym w otoczeniu szkoły.

Data dodania: 2021-02-25
Dodał/a: Redaktor BIP - Michał Pingot
Data ostatniej zmiany: 2021-02-25
Zmienił/a: Redaktor BIP - Michał Pingot