CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ imienia Jacka Kuronia

ul. Smoleńska 43, 85-871 Bydgoszcz, tel./fax 52 348 61 74

Samorządowy Zakład Budżetowy w Bydgoszczy

szukaj:

Tu jesteś: Indywidualny Program Zatrudnienia Socjalnego » Świadczenia przysługujące uczestnikowi IPZS

Świadczenia przysługujące uczestnikowi IPZS

Świadczenie integracyjne

W czasie trwania Indywidualnego Programu Zatrudnienia Socjalnego uczestnik otrzymuje na swój wniosek świadczenie integracyjne.

Wysokość świadczenia integracyjnego wynosi:

  1. 50% zasiłku dla bezrobotnych – w okresie próbnym, który obejmuje pierwszy miesiąc Indywidualnego Programu Zatrudnienia Socjalnego,
  2. 100% zasiłku dla bezrobotnych - w okresie realizacji zasadniczej części Indywidualnego Programu Zatrudnienia Socjalnego, który może trwać do jedenastu miesięcy, poczynając od drugiego miesiąca realizacji Indywidualnego Programu Zatrudnienia Socjalnego.

Motywacyjna premia integracyjna

W okresie realizacji zasadniczej części Indywidualnego Programu Zatrudnienia Socjalnego, Dyrektor Centrum Integracji Społecznej im. Jacka Kuronia w Bydgoszczy może przyznać uczestnikowi Indywidualnego Programu Zatrudnienia Socjalnego motywacyjną premię integracyjną, jako dodatkową kwotę pieniężną, biorąc pod uwagę aktywną postawę i postępy w reintegracji społecznej i zawodowej. Wysokość motywacyjnej premii integracyjnej nie może przekroczyć 50% wysokości świadczenia integracyjnego.

Prawo do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych

W czasie trwania Indywidualnego Programu Zatrudnienia Socjalnego uczestnik Indywidualnego Programu Zatrudnienia Socjalnego podlega ubezpieczeniu zdrowotnemu i ma prawo do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych.

Data dodania: 2021-02-26
Dodał/a: Redaktor BIP - Michał Pingot
Data ostatniej zmiany: 2021-02-26
Zmienił/a: Redaktor BIP - Michał Pingot